บริการของเรา

ด็อกเตอร์ เอทูเเซด เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาล และระบบบริการทางด้านสุขภาพออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาระบบเพื่อลดต้นทุน การบริหารจัดการและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี
แอปพลิเคชัน
นัดหมายเพื่อตรวจ
กับแพทย์ผ่านระบบ ออนไลน์
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ตาม
ต้องการผ่านการนัดหมายออนไลน์
นัดหมายเพื่อรักษา
ในโรงพยาบาลผ่านระบบ ออนไลน์
นัดหมายออนไลน์เพื่อเข้ารับการรักษากับ
โรงพยาบาลในเครือข่าย ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้แผนการรักษาของคุณไม่สะดุด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เชื่อมโยงเครือข่ายบริการในต่างประเทศด้วยระบบ Referral System เข้ากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและโรงพยาบาล
บริการครบวงจร
เพราะเราเชื่อมต่อการบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร
  • ร้านขายยา
  • ศูนย์ห้องปฏิบัติการตรวจเลือด
  • ผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ
    (พยาบาล / นักกายภาพบำบัด)
  • แพคเกจสุขภาพ
  • รองรับระบบ เคลมสินไหมกับบริษัทประกัน