วิธีใช้งาน

1
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก เพลย์สโตร์หรือแอปสโตร์
2
สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์
3
ใส่หมายเลข OTP เพื่อยืนยันตัวตน
4
เลือกบริการจากหน้าหลัก
5
เลือกแพทย์ที่ต้องการเข้ารับบริการ
6
เลือกนัดหมายพบหมอ ที่โรงพยาบาล หรือ ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์
7
เลือกโรงพยาบาล เพื่อทำการนัดหมายวันเข้ารับบริการ
1
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก เพลย์สโตร์หรือแอปสโตร์
2
สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์
3
ใส่หมายเลข OTP เพื่อยืนยันตัวตน
4
เลือกบริการจากหน้าหลัก
5
เลือกแพทย์ที่ต้องการเข้ารับบริการ
6
เลือกนัดหมายพบหมอ ที่โรงพยาบาล หรือ ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์
7
เลือกโรงพยาบาล เพื่อทำการนัดหมายวันเข้ารับบริการ

การจอง

1
เลือกไอคอน Booking
2
เลือกแถบ Consult และเลือกเเพทย์ที่ต้องการนัดหมาย
3
ดูรายละเอียดแพทย์ เลือก Book Now
4
เลือกวันที่ที่ต้องการนัดหมาย
5
เลือกเวลาที่ต้องการนัดหมาย
6
กรอกข้อมูลปัญหาสุขภาพ
7
กรอก Coupon Code แล้วกด Confirm เพื่อส่งข้อมูลการจอง
8
ระบบแสดงข้อมูลการจองเพื่อยืนยัน
9
ระบบแจ้งว่าได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว
1
เลือกไอคอน Booking
2
เลือกแถบ Consult และเลือกเเพทย์ที่ต้องการนัดหมาย
3
ดูรายละเอียดแพทย์ เลือก Book Now
4
เลือกวันที่ที่ต้องการนัดหมาย
5
เลือกเวลาที่ต้องการนัดหมาย
6
กรอกข้อมูลปัญหาสุขภาพ
7
กรอก Coupon Code แล้วกด Confirm เพื่อส่งข้อมูลการจอง
8
ระบบแสดงข้อมูลการจองเพื่อยืนยัน
9
ระบบแจ้งว่าได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว

การให้คำปรึกษาทางออนไลน์

1
เลือกไอคอน Consult Doctor
2
เลือกแพทย์ที่ต้องการปรึกษาและออนไลน์
3
กด Call now เพื่อปรึกษาหมอ
4
อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และกด I accept เพื่อดำเนินการต่อไป
5
กรอกข้อมูลปัญหาสุขภาพ
6
กด Confirm เพื่อส่งข้อมูลให้แพทย์เพื่อปรึกษา
7
รอแพทย์พิจารณาปัญหาสุขภาพและติดต่อกลับ
8
รับสายและปรึกษาแพทย์ผ่านทางวิดีโอ
9
ผลการปรึกษา
1
เลือกไอคอน Consult Doctor
2
เลือกแพทย์ที่ต้องการปรึกษาและออนไลน์
3
กด Call now เพื่อปรึกษาหมอ
4
อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และกด I accept เพื่อดำเนินการต่อไป
5
กรอกข้อมูลปัญหาสุขภาพ
6
กด Confirm เพื่อส่งข้อมูลให้แพทย์เพื่อปรึกษา
7
รอแพทย์พิจารณาปัญหาสุขภาพและติดต่อกลับ
8
รับสายและปรึกษาแพทย์ผ่านทางวิดีโอ
9
ผลการปรึกษา

การจองโรงพยาบาล

1
เลือกไอคอน Booking
2
เลือกแถบ Hospital และเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการนัดหมาย
2.1
• ในกรณีที่ต้องการเจาะจงแพทย์ เลือกแถบ Doctor และเลือกแพทย์ที่ต้องการนัดหมายไปยังโรงพยาบาล
3
กด Book Now
4
เลือกวันที่ที่ต้องการนัดหมาย
5
เลือกเวลาที่ต้องการนัดหมาย
6
กรอกข้อมูลปัญหาสุขภาพ
7
กรอก Coupon Code แล้วกด Confirm เพื่อส่งข้อมูลการจอง
8
ระบบแสดงข้อมูลการจองเพื่อยืนยัน
9
ระบบแจ้งว่าได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว
1
เลือกไอคอน Booking
2
เลือกแถบ Hospital และเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการนัดหมาย
2.1
ในกรณีที่ต้องการเจาะจงแพทย์ เลือกแถบ Doctor และเลือกแพทย์ที่ต้องการนัดหมายไปยังโรงพยาบาล
3
กด Book Now
4
เลือกวันที่ที่ต้องการนัดหมาย
5
เลือกเวลาที่ต้องการนัดหมาย
6
กรอกข้อมูลปัญหาสุขภาพ
7
กรอก Coupon Code แล้วกด Confirm เพื่อส่งข้อมูลการจอง
8
ระบบแสดงข้อมูลการจองเพื่อยืนยัน
9
ระบบแจ้งว่าได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว