ถาม - ตอบ

ถาม:
ด็อกเตอร์เอทูแซด ช่วยบริหารเรื่องการจัดการด้านสุขภาพอย่างไร
ตอบ:
ด็อกเตอร์เอทูแซด สร้างระบบการจัดการโดยรวบรวมและเชื่อมต่อการบริการสุขภาพแบบครบวงจร ทำให้แต่ละท่านสามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่เหมาะกับปัญหาในองค์กรของตนเองได้
ถาม:
ด็อกเตอร์เอทูแซด ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างไร
ตอบ:
ด็อกเตอร์เอทูแซด บริการระบบการจัดการและผู้บริการที่มีต้นทุนย่อมเยา ทำให้องค์กรหรือบริษัทประกันสามารถ สร้างการบริการด้านสุขภาพของตนเองและจัดการต้นทุนภายในองค์กรได้ง่าย
ถาม:
ด็อกเตอร์เอทูแซด สามารถให้บริการในกระบวนการเคลมสินไหมร่วมกับบริษัทประกันได้หรือไม่
ตอบ:
ได้เฉพาะกับบริษัทประกันที่เข้าร่วมกับ บริษัทด็อกเตอร์เอทูแซด เท่านั้น