สำหรับธุรกิจ

WHY USE US

ลดต้นทุนบริหารจัดการ
ลดภาระงานฝ่ายบุคคล
จัดการง่าย
เพิ่มการดูแลสุขภาพพนักงาน

HOW IT WORKS!

บริการห้องพยาบาลออนไลน์ ที่เป็นการผสมผสานบริการที่เป็นออฟไลน์ ด้วยการมีแพทย์ลงตรวจที่บริษัท และบริการ ออนไลน์ โดยมีแพทย์ ให้บริการ ผ่าน Application รวมถึงการบริการเรื่องยาและระบบบันทึกประวัติสุขภาพส่วนบุคคลให้กับบริษัทที่ต้องการมอบสวัสดิการสุขภาพแก่พนักงาน โดยบริการนี้จะช่วยบริษัทลดความยุ่งยากในเรื่องการจัดการห้องพยาบาลและการจัดสรรค์พื้นที่ โดย ไม่ต้อง จัดทำ คลังยา พนักงานมีช่องทางเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น สะดวก ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง หรือ ต้องลางานไปพบแพทย์ นอกจากนี้ระบบของด็อกเตอร์เอทูแซดรองรับการทำเคลมร่วมกับประกัน ทำให้ บริษัท สามารถ จัดการเรื่องของการบริการสุขภาพและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

สิทธิประโยชน์ต่อพนักงานในบริษัท

แพทย์ให้คำปรึกษา
บริการคลังยา
ที่เก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
รองรับการเคลมสินไหมที่ง่ายและสะดวก