ทำไมต้อง ด็อกเตอร์ เอทูแซด

ด็อกเตอร์เอทูเเซด เป็นผู้นำ ด้านเเพลตฟอร์ม ศูนย์รวมเทคโนโลยีและการให้บริการด้านการจัดการสุขภาพ ให้กับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในการบริหารเรื่องสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลพนักงานและบริหารค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ เเพลตฟอร์ม ด็อกเตอร์เอทูเเซด ยังช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาในต่างประเทศเข้าถึงบริการได้แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการในหลายประเทศ เน้นการเข้าถึงเครือข่ายเเพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับบริการ และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด

รักษาได้ตรงจุด
แค่คลิกเดียวก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ เพื่อช่วยชีวิตคนที่คุณรักด้วยการรักษาที่ตรงจุดที่สุด
ประหยัดเวลา
ลดเวลาก่อนการรักษาที่ยุ่งยาก ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเข้าถึงศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ทุกที่ทุกเวลา
ลดค่าใช้จ่าย
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เข้ารับการรักษากับหมอที่ใช่ และเลือกไปโรงพยาบาลที่ชอบได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสุขภาพและศูนย์กลางเครือข่ายบริการสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดใน Asia เพื่อพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็วและมีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่าย

จุดมุ่งหมาย

เพื่อช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและสามารถจ่ายได้

ค่านิยม

1
เครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2
บริการด้านสุขภาพออนไลน์ครบวงจร
3
ความน่าเชื่อถือ

ร่วมงานกับ
เรา

ช่อง
ดอกเตอร์ เอทูแซด